Afdelingen omfatter følgende afsnit:

  • Ambulatorium
  • Operationsafdeling
  • Sengeafdeling Ø
  • Høreklinik (Audiologisk afdeling i Holstebro, uden læge)
  • Høreklinik (Audiologisk afdeling i Viborg, lægebemandet)