Afdelingen indgår i uddannelsen af:


Læger

Øre-næse-halsafdelingen har stillinger til uddannelsessøgende læger på alle niveauer, dvs. introduktionsreservelægestilling, reservelægestilling i tidlig fase og reservelægestilling i sen fase (1. reservelæge) af speciallæge blokken.

Afdelingen har et godt uddannelsesmiljø med gode muligheder for at få en bred praktisk og teoretisk uddannelse i oto-rhino-laryngologien. Der har været inspektorbesøg på afdelingen i efteråret 2015 - se rapporten her. Sundhedsstyrelsens kommentar til besøget - se kommentaren her.

Ud over at kunne tilbyde gode muligheder for at opnå de i målbeskrivelsen anførte kompetencer, råder afdelingen over en række særlige muligheder for videre dygtiggørelse indenfor specialet. Herunder kan bl.a. nævnes apparatur til virtuel tindingebensøvelser (TempoSurg og VES) og afholdelse af forskellige kurser.

Afdelingen råder også over nyeste ComputerAidedSurgery-FESS udstyr, udstyr til sialoendoskopi, ultralydscanning og moderne operationsmikroskoper.

Den generelle introduktionsbeskrivelse af afdelingen kan downloades her: 

Specialets målbeskrivelse og kittellommebog til anvendelse af kompetanceevaluering kan downloades her:

Der findes forskellige kombinationsmuligheder vdr. hoved-uddannelsernes sammensætning af delelementer. Øre-næse-hals afdelingen indgår i uddannelsesforløbene i Uddannelsesregion Nord, som omfatter den politiske Region Midt og Region Nord. Det vil sige, at hospitalsansættelsen foregår på to af de tre øre-næse-hals afdelinger i Aalborg, Aarhus og Holstebro, mens den audiologiske ansættelser kan foregå enten i Aalborg, Aarhus og Viborg. Desuden er der en række øre-næse-hals praksis i Uddannelsesregion Nord, som modtager læger i hoveduddannelse.

Her ses de mulige uddannelsesforløb med hver deres uddannelsprogram, som omfatter Øre-næse-hals afdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV):


Sygeplejersker

Afdelingen uddanner sygeplejestuderende i samarbejde med VIA University College Holstebro. 

De sygeplejestuderende kommer på 1. semester (4 dage ), 2. semester ( 10 uger), 3. semester( 8 uger), 5. semester ( 2 1/2), 6. semester ( 10 uge x 2)
Der er udarbejdet Kliniske studieplaner for alle semestre.
De studerende kommer 1 dag på Øre- næse-hals operationsafdelingen og 2- 4 dage i Øre-næse-hals ambulatoriet, sygeplejestuderende på 2. semester kommer der udover 1 dag i Øjenafdelinge og 1 dag i Høreklinikken.


Social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedsassistenteleverne kommer i afdelingen i deres 3. praktik, de skal først være i afdelingen i 10 uger, og kommer tilbage i afdelingen 2 uger, hvor deres fokus skal være det sammenhængende patientforløb/ overgange i sundhedsvæsnet.

Social- og sundhedsassistenteleverne kommer 1 dag på Øre-næse-hals operationsafdelingen og 2 dage i Øre-næse-hals ambulatoriet, 1 dag i Øjenafdelingen og 1 dag i Høreklinikken.


Audiologiassistenter

Afdelingen har løbende audiologiassistentelever under uddannelse.


Lægesekretærer

Afdelingen har løbende lægesekretærelever under uddannelse.


Erhvervspraktikanter

Afdelingen vil gerne give unge mulighed for at stifte bekendtskab med sygeplejerske, læge, lægesekretær professionen.

Derfor har afdelingen et samarbejde med de øvrige mellemlange videregående uddannelser og modtagelse af erhvervspraktikanter fra såvel folkeskolen som de gymnasiale uddannelser i ugerne 7, 9, 40 og 42.