På afdelingen gennemføres forskellige kliniske forskningsprojekter overvejende i forbindelse med yngre lægers videreuddannelse. Det drejer sig om såvel pro- og retrospektive undersøgelser med direkte sygdoms- eller behandlingsmæssig relevans. Der foregår ikke basalvidenskabelig forskning eller videnskabelige projekter, som baserer på laboratorieundersøgelser.

For mange kirurgiske indgreb anvendes kliniske databaser, som danner basis for nogle af de videnskabelige undersøgelser og kvalitetssikringsprojekter. F.eks. refereres til den danske thyreoidea database, to otokirurgiske databaser, database for sialoendoskopier og tonsillectomier. Disse databaser overholder naturligvis gældende regler for datasikkerhed.


Afdelingen er - som resten af Hospitalsenheden Vest - ligeledes involveret i akkrediteringsprocessen, hvilket bl.a. omfatter udarbejdelse af en lang række generelle og specifikke instrukser og standarder for patientbehandlingen.

 

Nyheder

 

Forskningens dag på Hospitalsenheden Vest

22. august 2018

 

Øre-næse-hals afdelingen bidrog med to postere:

  • Karoline Feekings og Anne Louise Bach Christensen

Idiopatisk recurrensparese i Region Nord- og Midtjylland - overser vi relevant morbiditet? En retrospektiv opgørelse

  • Charlotte Fog Nielsen

Drain treatment after superficial parotidectomy