Høreklinikkerne i Holstebro og Viborg hører under Øre-næse-hals afdelingen i Holstebro.

Begge høreklinikker varetager høreapparatbehandling af voksne.

På Høreklinikken Viborg udredes og behandles børn fra 3-18 år.

Børn under 3 år udredes og behandles på Audiologisk Klinik i Århus.