På Høreklinikken - også kaldet Audiologisk Afdeling - undersøger vi ca. 5.500 ambulante patienter om året.

Indgang til Høreklinikken - Audiologisk Afdeling.

Indgang til Høreklinikken / Audiologisk Afdeling. 

Høreklinikken behandler voksne med komplicerede og ukomplicerede høreproblemer eller øresusen (tinnitus) i forbindelse med hørenedsættelse.

Hvem kan blive behandlet på Høreklinikken?

Alle voksne med et behandlingskrævende høretab kan, efter henvisning fra praktiserende ørelæge, bliver behandlet på  Høreklinikken.

Har man tidligere fået høreapparat fra en af de offentlige  klinikker i regionen, kan man selv henvende sig med henblik på fornyelse af behandlingen.

Børn mellem 0 og 3 år behandles udelukkende i Århus. Mellem 3 og 18 år, både i Århus og Viborg, afhængigt af bopæl.

Al undersøgelse, behandling og service er gratis.

Vi laver en grundig høreprøve på dig og vælger sammen med dig et høreapparat, som passer til dit høretab, dine behov og dine ørers forhold.

De første 3 måneder efter udlevering af høreapparatet, skal al henvendelse omkring dette ske til Høreklinikken. Efter denne periode vil du i stedet skulle rette henvendelse til hørepædagogen i dit lokalområde.

Generelt om afdelingen

I Høreklinikken er vi et team af ototeknikere, audiologiassistenter, sekretærer og læger til at tage vare om dig og dine høreproblemer.

Vi tog vores nuværende bygning i brug i 2007 og har derfor lyse og brugervenlige lokaler.

Receptionen i Høreklinikken.

Receptionen i Høreklinikken.

 

Venteområde på Høreklinikken. 

Venteområde på Høreklinikken.

Tegn på og årsager til nedsat hørelse

  • Svært ved at høre i baggrundsstøj.
  • Fjernsynet skal skrues op i styrke.
  • Følelse af at andre mennesker mumler.
  • Støjende arbejde
  • Høj alder
  • Høreproblemer kan skyldes ørevoks, som skal fjernes inden undersøgelsen!

Sådan foregår undersøgelsen

Behandligen foregår over to dage.

En grundig høreprøve er udgangspunktet for en god behandling med høreapparater, og den laves på den første dag du kommer i klinikken. Hvis der er behov for en prop til høreapparatet, laves der et aftryk af ørerne.

Andet fremmøde laves der høreapparattilpasning, gives vejledning i brug af høreapparater, vedligeholdelse af ørepropper og høreapparater.

Der kan gå op til en måned mellem de to besøg. Da den samlede undersøgelse og behandling foregår hos flere personer, kan der opstå lidt ventetid mellem de enkelte delundersøgelser.

Hjælpemidler

Det er Høreklinikkens opgave at sørge for en optimal behandling af høretabet med høreapparater. Hvis der er brug for yderligere hjælpemidler i forbindelse med behandlingen, er der mulighed for at søge om hjælp til  dette hos din kommunes kommunikationscenter. - Se links i bunden af siden. 

Dit lokale kommunikationscenter kan oplyse dig om hvilke muligheder der er for hjælp til job, uddannelse og personlige hjælpemidler.

Desuden kan man selv vælge at investere i forskellige høretekniske hjælpemidler, bluetooth-streamere, teleslynge, TV-streamere osv. Dette kan købes direkte ved producenten eller installeres via lokale forhandlere. Spørg kommunikationscentret til råds inden du køber

Disse hjælpemidler er IKKE en del af behandlingen på Høreklinikken.

Der kan IKKE gives tilskud til hjælpemidler man selv har købt.

Foretagelse af forskellige høreprøver.

Foretagelse af forskellige høreprøver.

Der laves forskellige høreprøver.

 

Der bliver taget et aftryk til en høreapparatprop.

Der bliver taget et aftryk til en høreapparatprop.

 

Vi producerer visse høreapparatproppe i vores eget laboratorium.

Vi producerer visse høreapparatproppe i vores eget laboratorium.

Nyttige links vedr. høreapparatbehandling.

 

Link til Sundhedsstyrrelsen omkring høreapparater:

https://www.sst.dk/da/opgaver/patientforloeb-og-kvalitet/rettigheder/hoereapparatbehandling

Her kan du finde infomation omkring høreapparater på licitationen:

https://www.amgros.dk/hoereapparater/

 

Link til CfK

https://cfk-herning.dk/hoere.aspx

 

Link til CKU

http://www.ckusv.dk/vi-tilbyder/hoere/