Velkommen hos Palliativt Team

Hvad foregår i Palliativt Team?

Palliativt Team modtager patienter med en livstruende og uhelbredelig sygdom ledsaget af en kompliceret palliativ problemstilling.

Vi arbejder for at fremme livskvaliteten, lindre og forebygge lidelse af fysisk, psykisk, social eller eksistentiel karakter.

Hvor arbejder Palliativt Team?

Palliativt Team har kontorer på Onkologisk Afdeling i Herning samt på Urinvejskirurgisk Afdeling i Holstebro.

Patienterne konsulteres og behandles i Onkologisk Ambulatorium i Herning, på Urinvejskirurgisk Ambulatorium i Holstebro, eller der hvor patienterne bor eller er indlagt. Det kan være i eget hjem, i plejebolig, på hospice eller på en hospitalsafdeling.

Palliativt Team har 3 enestuer til rådighed på Onkologisk Sengeafsnit i Herning, hvor patienter med behov for tæt kontakt til Palliativt Team kan indlægges.

Hvem møder du i Palliativt Team?

Palliativt Team er en tværfaglig gruppe af specialiserede læger, sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog og sekretær. Vi har tæt samarbejde med socialrådgiver og farmaceut. Ved behov henviser vi til f.eks. ergoterapeut og diætist.

Når patienten er vurderet egnet til behandling af Palliativt Team, konsulterer en speciallæge og en sygeplejerske patienten, som forinden har udfyldt EORTC-skema.

Ved den første samtale planlægger speciallægen og sygeplejersken sammen med patienten behandlingsforløbet - blandt andet ud fra besvarelsen af ovennævnte skema.

Konsultationen foregår i Onkologisk Ambulatorium i Herning, på Urinvejskirurgisk Afdeling Holstebro eller i forbindelse med besøg i patientens hjem.

Er patienten indlagt, vil der være tale om ambulant tilsyn i sengeafsnittet.

Palliativt Team er i løbende kontakt med patienten under hele behandlingsforløbet. Teamet ringer til patienten for at følge op på patientens tilstand og behandling. Derudover tilses patienten i forbindelse med ambulante besøg eller indlæggelse på hospitalet. Hjemmebesøg planlægges og tilbydes efter behov.

Ved indlæggelse i Palliativ Teams senge på Onkologisk Sengeafsnit er det primært Palliativt Teams læger, der går stuegang. Den øvrige pleje og behandling varetages af personalet på Onkologisk Sengeafsnit.

Hvordan samarbejder Palliativt Team?

Teamet arbejder tæt sammen med fagpersoner i den primære og sekundære sektor, som praktiserende læger, hjemmeplejen, hospitalsafdelinger og Kræftens Bekæmpelse. I den forbindelse består en væsentlig del af teamets arbejde i supervision og undervisning.

Hvordan bliver man henvist til Palliativt Team?

Det er patientens egen læge eller en læge på den hospitalsafdeling, hvor patienten er tilknyttet, der henviser patienten til Palliativt Team.

Ved henvisning fra en hospitalsafdeling, hvor indsatsen ønskes varetaget i hjemmet, koordineres dette i samarbejde med egen læge.

Hver morgen gennemgår Palliativt Team patienthenvisninger og visiterer patienter til behandling. Vurderes patienten egnet til behandling, kontakter Palliativt Team patienten inden 2 hverdage.

Afvises patientens henvisning, giver Palliativt Team besked til henvisende læge.

Til fagfolk

Henvisning til Palliativt team sendes elektronisk i EPJ (6650.36P), læs mere om henvisningen i e-Dok.