Onkologisk forside_61a_brochure.jpg

Information om Corona

Vi henviser til hospitalets generelle information om, hvordan du skal forholde dig under Corona-pandemien. Få mere information om f.eks. hvis du har en aftale på afdelingen på www.vest.rm.dk/corona

Vi har desuden ændret vores telefonbetjening, således at vi kun besvarer akutte opkald. Ikke-akutte henvendelser beder vi dig vente med til din næste telefonkonsultation/fremmøde i afdelingen eller du kan eventuelt henvende dig til din egen læge.