Information om Corona

Vi henviser til hospitalets generelle information om, hvordan du skal forholde dig under Corona-pandemien. Få mere information om f.eks. hvis du har en aftale på afdelingen på www.vest.rm.dk/corona

Der er sket ændringer i tilrettelæggelsen af vores behandlinger og de tilbud, vi har i afdelingen.

Ambulant behandling

Vi forsøger at mindske antallet af fremmøder for vores patienter. Det betyder, at du fortsat får din behandling i ambulatoriet, men skal du fx ses af en læge inden behandling eller have svar på en scanning, vil det ofte foregå som en telefonkonsultation med lægen.

Indlæggelse

På vores sengeafsnit modtager vi nu både onkologiske patienter og patienter med mavetarmmedicinske sygdomme.

Den daglige stuegang vil indimellem blive gennemført som en telefonkonsultation mellem dig og lægen. Sygeplejersken vil altid være til stede på stuen og deltage i samtalen. 

Pårørende i ambulatoriet

For at mindske smittespredning må der kun deltage én pårørende til lægesamtaler. Pårørende må ikke deltage i forbindelse med behandlinger.

Pårørende i sengeafsnittet

Den indlagte patient må udpege 1-2 pårørende, der må komme på besøg, dog må der kun være én pårørende på besøg ad gangen.

Krop og Kræft samt familiesamtaler

Træningstilbuddet Krop og Kræft samt familiesamtaler kan vi aktuelt ikke tilbyde vores patienter, men vi forventer at opstarte hermed igen i august 2020.