Om Øjenafsnit 3

Øjenafsnit 3, også kaldet AMD-klinikken, er indrettet til at undersøge og diagnosticere patienter med øjensygdommen AMD.

Hvad er AMD?

Forkortelsen AMD står for (Aldersrelateret makulær degeneration).

AMD skyldes aldersbetingede forandringer af den gule plet - tidligere kaldet forkalkninger - og er den hyppigste årsag til nedsat syn hos personer over 60 år.

AMD skyldes, at celler i øjets nethinde er slidt og ikke længere fungerer optimalt.

AMD opdeles i henholdsvis den tørre form (80%) og den våde form (20%).

Den våde form udvikler sig hurtigt (dage-uger) og giver ofte svær synsnedsættelse. Årsagen hertil er udvikling af nydannede blodkar under den gule plet (hvor man danner centralsynet), hvilket medfører væskeudsivning og blødning.

 

Når du bliver indkaldt til Øjenafsnit 3

Det er vigtigt at læse det tilsendte materiale i indkaldelsesbrevet godt igennem, inden du kommer i Øjenafsnit 3 / AMD-klinikken første gang.

I brevet fortæller vi blandt andet, hvad du skal tage med til undersøgelsen - herunder:

  • Sygesikringskort (Sundhedskort)
  • Udfyldt oplysningsskema (hvis det er første gang du kommer på afdelingen)
  • Briller (hvis du bruger sådanne)

I materialet kan du også læse om det udvidede frie sygehusvalg. Desuden er der henvisning til information omkring regler for transport til sygehuset via Præhospitalets hjemmeside. Læs også om patientbefordring via Midttrafiks hjemmeside.

Når du ankommer til Øjenafsnit 3

Første kontakt med Øjenafdelingen foregår i receptionen, hvor du kører det medbragte sygesikringskort gennem en scanner der registrerer, at du er ankommet.

Her melder du din ankomst i Øjenafsnit 3

Herefter møder du en sygeplejerske, en læge og øjenfotograf i forbindelse med de undersøgelser, du skal have foretaget. 

Hvis du skal behandles for øjensygdommen våd AMD, starter vi et forløb op i AMD-klinikken, hvor der gives 3 injektioner af det pågældende øje med 6 ugers mellemrum.

Herefter skal du gå til jævnlige kontroller i AMD-klinikken ca. hver 6. uge. Her tages stilling til evt. yderligere behandling.

Hvilke undersøgelser laves i Øjenafsnit 3?

Øjenafsnit 3 foretager forskellige typer af undersøgelser herunder:

  • Almindelig øjenundersøgelse af øjet, hvor man bl.a. får målt øjnenes syn og tryk og lægen kigger ind i øjets baggrund
  • Forskellige fotoundersøgelser af øjet
  • Behandling af øjet med injektion

I 2017 blev der foretaget 3.632 injektioner i AMD-klinikken, Øjenafsnit 3.

Opholdsområde

Opholdsområde afsnit 3

Opholdsområde - afsnit 3

Øjenafsnit 3 har et opholdsområde, hvor du kan være inden og imellem de forskellige undersøgelser/behandlinger. Der er vand og saftevand til rådighed. Du har også mulighed for at købe varme drikke i hospitalets kiosk ved indgang A.

Vi forsøger så vidt muligt at undgå unødig ventetid, men det kan forekomme pga. akutte patienter eller andre, ikke planlagte undersøgelser.

Når du skal hjem

Du vil oftest få en ny tid med hjem af sygeplejersken til næste besøg i Øjenafsnit 3. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at eftersende en ny tid pr. brev.

Hvis du er kommet til Øjenafsnit 3 med Falck eller Regionens Patientbefordring (Midttrafik), sørger sygeplejersken for at bestille transporten hjem til dig.