Om Øjenafsnit 1 og 2

Øjenafsnit 1 og 2 er ambulatorier. Afsnit 1 tager sig af ambulante forløb, og afsnit 2 tager sig primært af forundersøgelser, eksempelvis for øjensygdommen "grå stær".

Når du indkaldes til Øjenafsnit 1 og 2

Det er vigtigt, at du læser det tilsendte materiale i indkaldelsesbrevet godt igennem, inden du kommer på Øjenafdelingen første gang.

Deri fortæller vi blandt andet, hvad du skal tage med til undersøgelsen, herunder:

  • Sygesikringskort (Sundhedskort)
  • Medicinskema, hvis du får fast medicin
  • Briller - hvis du bruger dette

I det tilsendte materiale kan du også læse om det udvidede frie sygehusvalg. Desuden er der henvisning til information omkring regler for transport til sygehuset.via Præhospitalets hjemmeside. Læs også om patientbefordring på Midttrafiks hjemmeside.

Når du kommer til Øjenafsnit 1 og 2

Første kontakt med Øjenafdelingen foregår i receptionen, hvor du kører det medbragte sygesikringskort gennem en scanner, der registrerer, at du er ankommet. 

Har du glemt din sygesikringskort, er det muligt at indtaste dit CPR-nr på ankomststanderen.

Ved denne stander melder du din ankomst

Herefter bliver du kaldt ind til undersøgelse/ behandling af en læge, sygeplejerske eller øjenfotograf, alt efter hvilken undersøgelse du skal have foretaget.

En ambulant undersøgelse kan vare alt lige fra 15 min. til 2 timer.

Hvilke undersøgelser laver Øjenafdelingen?

På Øjenafdelingen foretages forskellige typer af undersøgelser såsom:

  • Almindelig øjenundersøgelse af øjet, hvor man bl.a. får målt øjnenes syn og tryk og øjenlægen undersøger øjenbaggrunden.
  • Deciderede forundersøgelser i forbindelse med operationer for f.eks. grå stær, skelen, nethindesygdomme, tårevejsproblemer, øjenlågslidelser m.m.
  • Forskellige fotoundersøgelser af øjet (OCT-skanning, flourescensangiografi, fundusfoto m.m.), som skal hjælpe med at stille den korrekte diagnose.

Lægen undersøger dine øjne

I 2017 foretog vi i Øjenafdelingen 1.301 forundersøgelser for grå stær. Endvidere havde vi 20.888 ambulante undersøgelser.

Opholdsområder

Øjenafsnittene på 2. etage er opdelt i 2 afsnit, der har hvert sit opholdsområde.

Opholdsområde i Øjenafsnit 1.

Opholdsområde - Øjenafsnit 1

Opholdsområde i Øjenafsnit 2.

Opholdsområde - Øjenafsnit 2

Når du registrerer dig ved ankomsten til Øjenafdelingen, oplyser vi dig om, hvilket afsnit du skal være i og dermed hvilket opholdsrum du skal være i.

I opholdsområdet er der vand og saftevand og du kan købe kaffe, te og varm chokolade i kaffeautomaten.

Vi forsøger så vidt muligt at undgå unødig ventetid, men dette kan naturligvis forekomme på grund af akutte patienter og andre uforudsete eller akutte undersøgelser.

Når du skal hjem

Hvis du skal komme til kontrol / behandling / operation, vil du oftest få en ny tid med hjem af sygeplejersken til næste besøg. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at eftersende en ny tid pr. brev.

Er du kommet til Øjenafsnittet med Falck eller Regionens Patientkørsel (Midttrafik), bestiller lægesekretæren i receptionen din hjemtransport.