Rekvirenter på Region Midtjyllands hospitaler opretter digitale henvisninger via MidtEPJ:

  1. Vælg [Rekvisitioner & svar], [Billeddiagnostik], [Opret rekvisition...] og [Nuklearmedicinsk Herning – HEV – 66.50.63.2]

  2. Vælg den ønskede undersøgelse fra listen, vælg prioritet og udfyld relevante felter på de tre faneblade og afslut med [OK].

    Vær opmærksom på, at der kan udføres forskellige varianter af den ønskede undersøgelse. Det er derfor vigtigt at beskrive problemstillingen så præcis som muligt under "Indikation".

 

Praktiserende læger henviser elektronisk via EDIFACT.

Skriv en kort og præcis og undgå at copy/paste lange notater eller blodprøvesvar fra journalsystemet.

Øvrige rekvirenter kan henvise via fax 7843 7361

eller pr. brev til

Nuklearmedicinsk Afdeling
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej
7400 Herning