Skanner til knoglemineralmåling (DEXA-skanning).

Skanner til knoglemineralmåling (DEXA-skanning).

Skanner.

Skanner.

 Skanner med SPECT-CT funktion.

Skanner med SPECT-CT funktion.

PET skanner.

PET skanner.