En patient får en indsprøjtning.

Forberedelser

Du får indsprøjtet en lille mængde radioaktivt sporstof i en blodåre i armen. Der er også enkelte undersøgelser, hvor du bliver bedt om at spise eller indånde det radioaktive sporstof.

Ved de fleste undersøgelser er det nødvendigt at vente på, at sporstoffet er fordelt i kroppen, inden der tages billeder. Denne tid kan variere fra minutter til timer, og op til et døgn.

I ventetiden må du opholde dig i vores venteværelse eller tilbringe tiden andetsteds. Nogle patienter tilbydes en seng på afdelingen.

Du skal sørge for at drikke godt med væske

Den bioanalytiker, der giver dig sporstoffet, fortæller, hvad der gælder for din undersøgelse.

Undersøgelse i skanner

Når det radioaktive sporstof har fordelt sig i kroppen, skal der tages billeder ved hjælp af en skanner.

Dette sker ved, at du lægges tilrette på et leje, der enten køres ind igennem en ring, hvor der tages billeder, eller der køres en flad skanner henover det område, vi vil undersøge.

Det er vigtigt at du ligger stille imens billederne optages, da bevægelse kan give forstyrrelse i billederne.

Hvor lang tid, du skal undersøges, er afhængig af undersøgelsestypen, og vil fremgå af den patientvejledning, du har fået tilsendt. 

Du kan her se billeder af de forskellige typer af skannere.

Fysiolologiske undersøgelser

Afdelingen laver også fysiologiske undersøgelser, hvor forskellige funktioner i kroppen undersøges uden anvendelse af radioaktive sporstoffer.