En patient scanner sit sundhedskort på ankomststanderen.

Hvordan får jeg en tid til undersøgelse?

Hvornår kan jeg blive undersøgt?

Hvordan får jeg en tid til undersøgelsen?

Hvor skal jeg møde op til undersøgelsen?

Er der ventetid?

Er der ventetid til at få lavet undersøgelsen?

Er der ventetid, når jeg er mødt op til undersøgelsen?

Hvad skal jeg forberede inden undersøgelsen?

Hvilke forberedelser er der til min undersøgelse?

Er du gravid eller ammer?

Må jeg have pårørende med til undersøgelsen?

Må jeg have pårørende med ind til undersøgelsen?

Må jeg følge med mit barn til undersøgelse?

Må jeg følge med mit barn ind til undersøgelse?

Hvordan melder jeg afbud eller ændrer min tid?

Hvor skal jeg henvende mig ved afbud/ændring af tid?