Vi gør alt hvad vi kan for, at din undersøgelse skal forløbe som planlagt.

I sjældne tilfælde sker der desværre ting, vi ikke har planlagt. Det kalder vi for utilsigtede hændelser.

Utilsigtede hændelser skal vi lære af, og det er derfor vigtigt, at du fortæller os om dine oplevelser, ligesom vi vil informere dig, hvis noget sker, som ikke skulle være sket.

Du kan læse mere om utilsigtede hænderlser i denne pjece, og du er altid velkommen til at henvende dig til personalet ved tvivl.

Du kan også læse mere om bl.a. patientrettigheder, klage og erstatning på Patientkontorets hjemmeside.