Daghospital for patienter med almen neurologiske sygdomme tilbyder tværfaglig vurdering på den samme dag af et tværfagligt specialiseret team.

Teamet sammensættes med baggrund i dine behov for udredning, genoptræning eller behandling. 

Daghospitalet har åbent på alle hverdage fra kl 8-15.

Hvad indeholder dagshospitalstilbud?

 • En tværfaglig tilgang med specialviden. Mulighed for at planlægge kontakten til alle grupper samme dag. Tilknyttede faggrupper er neuropsykolog, sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut, læge, diætist, talepædagog, sekretær. Den sundhedsfaglige ydelse tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem dig som patient, dine pårørende og det tværfaglige team.
 • Daghospitalet samarbejder tæt med sengeafsnit N2 samt neurologisk ambulatorium, således at din kontakt til neurologisk afdeling opleves som en helhed og ikke som delelementer.
 • Medicinregulering, der kræver observation og evt. justering over en periode på flere timer.
 • Et “lærings- og mestringstilbud” for kronisk syge og evt. deres pårørende.
 • Kronisk syge kan få behov for fornyet vurdering af sin situation – dette kan gøres uden indlæggelse i daghospitalsregi. Evt. udarbejdelse af ny genoptræningsplan til kommunen.

Hvem kan blive henvist?

Følgende patientgrupper kan henvises internt fra Neurologisk afdeling (ambulatorier og sengeafsnit):

 1. Sclerose
 2. Kræft i hjernen – kræftpakkeforløb
 3. Parkinson
 4. ALS
 5. Patienter i fast medicinbehandling


Personale i Daghospitalet

Her er et udsnit af det personale, du vil kunne møde. Din ”pakke” kan indeholde én eller flere undersøgelser på dagen og møde med én eller flere personer på samme dag. Det er altså meget individuelle forløb, alt efter dine behov.

 • Sygeplejerske Lene Holmstrøm Møller
 • Sygeplejerske Susan Brødbæk
 • Lægesekretær Mette Kjærhauge
 • Ergoterapeuter og fysioterapeuter med specialiseret viden i almen neurologiske sygdomme
 • Diætist
 • Neuropsykolog Heidi Aarup-Kristensen
 • Speciallæger med speciale i almen neurologiske sygdomme
 • Reservelæger med supervision af speciallæger

Da nogle patientforløb går på tværs af sclerosesygeplejerskeambulatoriet samt epilepsi- og Parkinsonsygeplejerske-ambulatoriet, samarbejder Daghospitalet med:

 • Sclerosesygeplejerske
 • Epilepsisygeplejerske
 • Parkinsonsygeplejerske 
 • Demenssygeplejerske


Daghospitalet ledes af:

• Afdelingssygeplejerske Jytte Borg Madsen
• Specialeansvarlig overlæge Masoud Falah


Pjecer

Du og dine pårørende kan få forskellige pjecer i Daghospitalet. Spørg gerne efter skriftlig information, hvis I mangler.


Hvor bor vi?

Daghospitalet er at finde på 4. etage i Neurologisk afdeling (Anvend indgang A). Der er et gangareal med ventepladser i området forrest i sengeafsnit N2. Sekretæren i receptionen på 4. etage, vil anvise vejen, når du har meldt din ankomst.


Kørsel til og fra Daghospitalet

Kørsel følger kørselskontorets regler. Læs mere om ”kørsel til og fra hospitalet”