Akutambulatorium for patienter med almen neurologiske sygdomme er et alternativ til indlæggelse for patienter med en reel akut neurologisk problemstilling.

Der er således ikke akut behov for pleje, observationer eller behandlinger i forbindelse med indlæggelse i en seng, men dine symptomer kræver en hurtig udredning og afklaring.

Henvisning sker via vagtlægen/din praktiserende læge til vores vagthavende læge, som visiterer. Der aftales et mødetidspunkt i akutambulatoriet næstkommende hverdag.

Akutambulatoriet har åbent alle hverdage fra kl. 9-15.

Hvad sker der i Akut ambulatorium?

  • Du modtages af en sygeplejerske, der vil starte med at afdække dine aktuelle problemstillinger samt samle personlige data ind.
  • Du modtages af en læge, som optager journal og lægger en plan for undersøgelser der evt. skal foretages i forbindelse med udredningen. Obs: Der kan være ventetid på undersøgelser, så medbring gerne læsestof, håndarbejde eller lignende.
  • Dine undersøgelsesresultater vurderes sammen med en speciallæge og du vil modtage en samtale om den videre plan.

Hvad skal jeg medbringe i Akutambulatoriet?

Du bedes medbringe en opdateret medicinliste.

Da der kan være ventetid mellem undersøgelser, svar, udredning og samtaler, kan det være en god ide at medbringe læsestof, håndarbejde eller lignende.

Du modtager forplejning under opholdet, hvis du er der til frokost.

Pjecer

Du og dine pårørende kan få forskellige pjecer i Akutambulatoriet. Spørg gerne efter skriftlig information, hvis I mangler.

Hvor bor vi?

Matrikelkort over Regionshospitalet Holstebro.

Akutambulatoriet ligger på 4. etage i Neurologisk Afdeling (Anvend indgang A).

Akutambulatoriet deler faciliteter med Daghospitalet. Der er et gangareal med ventepladser i området forrest i sengeafsnit N2.

Sekretæren i receptionen på 4. etage vil vise dig vej, når du har meldt din ankomst.