Neurologisk Dagklinik/TCI-klinik i Hospitalsenheden Vest.
Dagklinikken er åben fra kl. 8-19 alle ugens dage og varetager udredning af akut TCI (symptomer indenfor de seneste 48 timer) og lette apopleksier som pakkeforløb.Neurologisk Dagklinik/TCI-klinik er en del af sengeafsnit N1. Du visiteres via din praktiserende læge eller vagtlægen, hvis du udviser eller har udvist symptomer på TCI (symptomer på forbigående manglende ilttilførsel til hjernen) eller en lille blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) indenfor de seneste 48 timer.

Neurologisk Dagklinik vil modtage dig og evt. pårørende og starte et udredningsprogram for at afklare evt. forebyggende behandling mod senere tilfælde.

Da udredningsprogrammet indebærer flere undersøgelser og samtaler, kan opholdet i Dagklinikken strække sig over flere timer inden du får et endeligt svar og kan tage hjem igen. Ved udskrivelse fra Neurologisk Dagklinik, vil der umiddelbart efter blive sendt skriftlig besked om resultaterne af din udredning til din praktiserende læge.

I nogle tilfælde er der behov for, at du bliver indlagt på afsnit N1 til yderligere observation.