Appopleksiteamet henvender sig til patienter, der enten har haft en blodprop eller en blødning i hjernen, og i den forbindelse har været indlagt på Neurologisk afdeling. Vi arbejder i overgangen mellem hospitalet og kommunen. 

Apopleksiteamet er integreret i det akutte apopleksiafsnit N1 og tager ud her fra.

Apopleksiteamets formål:

  1. At sikre en god udskrivelse for patienter, der efter en indlæggelse for apopleksi udskrives fra Neurologisk afdeling.
  2. At følge op på indlæggelsesforløb, både når det gælder aftaler og oplevelser. Opfølgning kan have fokus på både mentale og fysiske udfald samt livsstil.
  3. At sikre relevant kontakt etableres til samarbejdspartnere i hjemkommune.

Hvem kan blive tilknyttet apopleksiteamet?

Der er primært 3 typer patienter, der har gavn af at komme hurtigt hjem i egne omgivelser efter en apopleksi:

  1. Den yngre, erhvervsaktive patient med lette mentale eller fysiske symptomer.
  2. Den ældre geriatriske patient med lette mentale eller fysiske symptomer.  
  3. Den ældre geriatriske patient, der er svært ramt af en apopleksi og har et beskedent rehabiliteringspotentiale. Patienten vil ofte have andre medicinske sygdomme og/eller infektioner i forbindelse med den akutte apopleksi.

Særlige opgaver for apopleksiteamet

Apopleksiteamet deltager dagligt i konferencen på Neurologisk afdeling N1.

Visitation til Apopleksiteamet foregår  primært på konferencen, i samråd med læger, sygeplejersker og terapeuter i afdelingen.

Når en patient er overgået til Apopleksiteamet, varetages den primære kontakt til øvrige samarbejdspartnere og pårørende af Apopleksiteamet.

Ved behov er der mulighed for at foretage hjemmebesøg inden det endelig besluttes, om patienten kan udskrives til eget hjem. Dette gøres i de tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt det er sikkert at udskrive patienten til eget hjem, eller om der er behov for yderligere rehabilitering på sygehuset.

Hvis der vurderes at være behov for hjælp fra hjemmepleje efter udskrivelse, udarbejdes en plejeforløbsplan, som sendes til kommunen. Udarbejdelse af en genoptræningsplan koordineres med afdelingens terapeuter.

Efterfølgende koordineres det videre forløb med visitationen og øvrige relevante samarbejdspartnere i hjemkommunen (f. eks. hjerneskade koordinator, terapeuter eller sygeplejerske).

I relevante tilfælde har Apopleksiteamet mulighed for at følge patienten hjem.

Efter udskrivelsen til hjemmet vil der være en telefonisk opfølgning, og ved behov et opfølgende besøg.

Revideret 30-06-2020 af BT