Skleroseklinikken på Neurologisk Afdeling udreder og behandler sklerose på et meget højt niveau. Du vil som patient blive tilknyttet en fast speciallæge, som også er din kontaktlæge.

Du vil også få mulighed for kontakt til sklerosesygeplejersken. Lægerne og sygeplejersken arbejder som et team, der sammen varetager din behandling.

Skleroseklinikken er et ambulant afsnit. Der er to typer forløb:


Gå videre til udredning                      Gå videre til behandling


Herunder kan du finde yderligere oplysninger om klinikken. 

Sygdom og behandlinger:

Du kan få generel information om sklerose på sundhed.dk.

Skleroseklinikken udfører specialiserede sklerosebehandlinger – bl.a.:

  • Baclofénpumpetitrering og opfyldning af baclofenpumper
  • Gilenya
  • Tysabri
  • Beta-interferon
  • Behandling af akutte attakker med Solu-Medrol

Pjecer om sklerose

Du og dine pårørende kan downloade forskellige 
pjecer om sklerose på Scleroseforeningens hjemmeside.

Hvor bor vi?

Skleroseklinikken er at finde på 4. etage i Neurologisk afdeling. Der er et gangareal med ventepladser i området, hvor læge- og sygeplejerskekontorerne er placeret. Nogle af sklerosebehandlinger foretages i Daghospitalet, som ligger i det samme område.

Sekretæren i receptionen på 4. etage vil anvise vejen, når du har meldt din ankomst.



Revideret 20-03-2020 af B.Thofte