Parkinsonklinikken på Neurologisk afdeling udreder og behandler bevægeforstyrrelser og Parkinsons sygdom på et meget højt niveau. Såfremt du skal følges i Parkinsonklinikken over flere gange, vil du som patient få tilknyttet en fast læge, som også er din kontaktlæge. Hvis du har en kronisk sygdom vil du være tilknyttet en fast speciallæge. Du vil ligeledes få mulighed for kontakt til Parkinsonsygeplejersken.
Lægerne og sygeplejersken arbejder som et team, der sammen varetager din behandling, alt efter dine behov.

Parkinsonklinikken er et ambulant afsnit. Der er to typer forløb:


                          

Sygdom og behandlinger

Parkinsonklinikken har specielt til opgave, at følge din sygdoms symptomudvikling og justere den medicinske behandling herefter. Ligeledes er det klinikkens opgave, at rådgive dig og dine pårørende således, at sygdommen har mindst mulig negativ indflydelse på dit/jeres dagligliv.

Du kan få generel information om Parkinsons sygdom på sundhed.dk 


Pjecer og film om Parkinsons sygdom
Du og dine pårørende kan få forskellige pjecer om Parkinsons sygdom i Parkinsonklinikken. Du kan ligeledes få information via Parkinsonsforeningens hjemmeside

Her kan du også se tre små kortfilm for yngre med Parkinson.


Hvor bor vi?
Parkinsonklinikken er at finde på 4. etage i Neurologisk afdeling. Der er et gangareal med ventepladser i området, hvor læge- og sygeplejerskekontorerne er placeret. Sekretæren i receptionen på 4. etage, vil anvise vejen, når du har meldt din ankomst.

Fakta
Aktuelt følges …. Parkinsonpatienter i vores Parkinsonklinik.