Neurovaskulær klinik på Neurologisk afdeling følger op på patienter, der har fået konstateret blodprop eller en blødning i karrene i hjernen(apopleksi). 

Ofte vil du have været i kontakt med Neurologisk dagklinik, hvis du har haft TCI (et forbigående tilfælde af nedsat blodtilførsel til dele af hjernen)eller du kan have været indlagt på sengeafsnit N1 i forbindelse med en blodprop elle en blødning i hjernen.

Såfremt du skal ses flere gange i Neurovaskulær klinik i forbindelse med opfølgningen på din blodprop eller blødning, vil du som patient få tilknyttet en fast læge, som også er din kontaktlæge.

Vi følger Sundhedsstyrelsens Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi.

Der er to typer forløb – et udredningsforløb og et opfølgningsforløb.

Trombolyse

Har du modtaget trombolysebehandling (blodpropopløsende medicin direkte i blodet) under din indlæggelse, vil du ligeledes i dit ambulante forløb kunne træffe

  • Trombolysesygeplejerske 
  • Speciallæger


Hvad skal jeg medbringe Neurovaskulær klinik?

Ved besøg i klinikken bedes du medbringe en opdateret medicinliste.

Pjecer

Du og dine pårørende kan få forskellige pjecer om apopleksi udleveret i klinikken. Du kan ligeledes få information og læse artikler om sygdommen via patientforeningens hjemmeside.

Hvor bor vi?

Matrikelkort over Regionshospitalet Holstebro  

Neurovaskulær klinik ligger på 4. etage i Neurologisk Afdeling (Anvend indgang A). Sekretæren i receptionen på 4. etage vil vise dig vej, når du har meldt din ankomst.