Neuromuskulær klinik på Neurologisk Afdeling udreder og behandler patienter med sygdomme i nerver og muskler. Der kan ofte være tale om sjældnere sygdomme, og du vil derfor møde en specialist i disse sygdomme.

Såfremt du skal ses flere gange i Neuromuskulær klinik i forbindelse med udredningen og/eller den medicinske behandling, vil du som patient få tilknyttet en fast læge, som også er din kontaktlæge.

Der er flere typer forløb, alt efter dine symptomer og dine behov.

                   

Symptomer og behandlinger

Neuromuskulær klinik har specielt til opgave at følge din sygdom og/eller symptomudvikling.

Virkningen af medicinen og evt. justering af den medicinske behandling vil være nøglepunkt i opfølgningen i klinikken via de planlagte kontroller.

Ligeledes er det klinikkens opgave at rådgive dig og dine pårørende således, at sygdommen har mindst mulig negativ indflydelse på dit/jeres dagligliv.

Pjecer

Du og dine pårørende kan få forskellige pjecer om sygdomme nerver og muskler i klinikken.

Er der mistanke om ALS eller har du fået konstateret ALS, kan du ligeledes få information og læse artikler om sygdommen via patientforeningens hjemmeside.

Sådan kommer du til Neuromuskulær klinik

Neuromuskulær klinik ligger på 4. etage i Neurologisk Afdeling (gå ind ad indgang A).

Se oversigtskort over Regionshospitalet Holstebro.

Der er et gangareal med ventepladser i området, hvor læge- og sygeplejerskekontorerne er placeret. Sekretæren i receptionen på 4. etage vil vise dig vej, når du har meldt din ankomst.

Neurologisk Daghospital ligger også på 4. etage. Sekretæren i receptionen vil vise dig vej, når du har meldt din ankomst.

Hvis du skal til et ambulant besøg i neurospsykologernes ambulatorium, skal du anvende indgang S. Indenfor døren vil der være skiltning til neuropsykologerne på 2. etage.