Udredningsforløb
Du kan blive henvist til Hovedpine- og ansigtssmerteklinikken af din praktiserende læge eller anden speciallæge, såfremt du har behov for et udredningsforløb for at få afdækket evt. årsager til dine smerter. Din nærmeste pårørende er meget velkommen til at deltage.

Behandlingsforløb
Du kan evt. tilbydes lindrende behandling for dine smerter. Din kontaktlæge vil følge op på den medicinske behandling og dens virkning.

Du vil blive indkaldt til ambulante kontroller hos din kontaktlæge.

Når kontaktlægen skønner, det er relevant, overdrages den videre kontakt til din praktiserende læge.