Du kan få generel information om hovedpinesygdomme og ansigtssmerter på ”sundhed.dk" og ”Migræne og hovedpineforeningen

Hovedpine- og ansigtssmerteklinikken har specielt til opgave, at følge din sygdom og/eller symptomudvikling. Virkningen af medicinen og evt. justering af den medicinske behandling, vil være nøglepunkt i opfølgningen i klinikken via de planlagte kontroller. Ligeledes er det klinikkens opgave, at rådgive dig og dine pårørende således, at sygdommen har mindst mulig negativ indflydelse på dit/jeres dagligliv.