Hovedpine- og ansigtssmerteklinikken på Neurologisk afdeling udreder patienter med kronisk hovedpine- og ansigtssmerter og starter evt. lindrende behandling hos denne gruppe patienter.

Såfremt du skal ses i hovedpine- og ansigtssmerteklinikken flere gange i forbindelse med udredningen og/eller den medicinske behandling, vil du som patient få tilknyttet en fast læge, som også er din kontaktlæge.

Vi følger Dansk Hovedpine Selskabs referenceprogram for hovedpine- og ansigtssmerter

Der er to typer forløb, begge er ambulante:

Øvrige tilbud i Hovedpine- og ansigtssmerteklinikken

Det er vigtigt for dig og din familie at din sygdom og/eller dine symptomer fylder mindst muligt i din hverdag. Derfor er dine pårørende er velkommen til at deltage.

Vi samarbejder med din praktiserende læge, som er en naturlig tovholder i dit forløb og som overtager efter endt forløb i klinikken.

Hvad skal jeg medbringe Hovedpine- og ansigtssmerteklinikken?

Ved besøg i klinikken bedes du medbringe en opdateret medicinliste.

Det er ligeledes en stor fordel for udredning og opfølgning på din behandling, hvis du har skrevet dagbog med noter omkring anfald, hvor ofte, hvor lang tid, hvordan? Medbring gerne din dagbog til din kontaktlæge.

Du kan også anvende dette skema til at registrere dine symptomer og anfald (PDF).

Pjecer om hovedpine

Du og dine pårørende kan få forskellige pjecer om hovedpinesygdomme og ansigtssmerter i klinikken.

Du kan ligeledes få information og læse artikler om hovedpinesygdomme via følgende patientforeningshjemmesider:

Hvad kan man selv gøre?

Du kan bidrage med følgende for at forebygge hovedpine eller mindske symptomer:

  • Undgå alkohol og rygning.
  • Sid rigtigt på stolen, uden at trække skulderne op til hovedet. Skift hyppigt arbejdsstilling. Du kan eventuelt justere stolens indstilling et par gange i løbet af dagen. Du kan også lave lettere afspændingsøvelser i pauser.
  • Regelmæssige, sunde måltider.
  • Regelmæssig nattesøvn.
  • Undlad at tage for meget smertestillende medicin (også håndkøbsmedicin). Følg lægens anvisninger.
  • Forsøg at mindske stress.

Hvor bor vi?

Matrikelkort over Regionshospitalet Holstebro (PDF).

Hovedpine- og ansigtssmerteklinikken er at finde på 4. etage i Neurologisk afdeling (Anvend indgang A).

Der er et gangareal med ventepladser i området, hvor læge- og sygeplejerskekontorerne er placeret. Sekretæren i receptionen på 4. etage, vil anvise vejen, når du har meldt din ankomst.

Hvis du skal til et ambulant besøg i neurospsykologernes ambulatorium, skal du anvende indgang S. Indenfor døren vil der være skiltning til neuropsykologerne på 2. etage.

Om klinikken

Personale

Hovedpine- og ansigtssmerteteamet består af ansatte med specialviden indenfor området. Du vil typisk kun møde én af os. I nogle tilfælde vil vi henvise til yderligere udredning ved én af vore neuropsykologer:

Overlæge

Iwona Malczynska

Overlæge

Søren Kjær

Andre læger

Reservelæger med tilknyttet supervision på speciallægeniveau.

Kontaktinfo

Du kan kontakte Hovedpine- og ansigtsklinikken via Neurologisk Ambulatorium.

Mandag-fredag: kl. 08.00-14.00

Tlf. +45 7843 7000.