Epilepsiklinikken på Neurologisk Afdeling udreder og behandler epilepsi hos voksne på et meget højt niveau.

Du vil som patient blive tilknyttet en fast speciallæge, som også er din kontaktlæge. Du vil ligeledes få mulighed for kontakt til epilepsisygeplejersken.

Lægerne og sygeplejersken arbejder som et team, der sammen varetager din behandling, alt efter dine behov.

Om Epilepsiklinikken

Epilepsiklinikken er et ambulant afsnit. Der er to typer forløb: udredning og behandling.

Herunder kan du finde yderligere oplysninger om epilepsiklinikken.

Sygdom og behandlinger

Epilepsiklinikken har specielt til opgave at følge udvikling af din epilepsi og justere den medicinske behandling herefter.

Derudover rådgiver vi dig og dine pårørende således, at epilepsien har mindst mulig negativ indflydelse på dit/jeres dagligliv.

Du kan få generel information om epilepsi på www.sundhed.dk.

Pjecer om epilepsi

Du og dine pårørende vil få udleveret informationspjecer om epilepsi ved besøg i epilepsiklinikken.

Du kan downloade forskellige pjecer på Epilepsiforeningens hjemmeside.

Hvor bor vi?

Du finder Epilepsiklinikken på 4. etage i Neurologisk Afdeling. Der er et gangareal med ventepladser i området, hvor læge- og sygeplejerskekontorerne er placeret.

Sekretæren i receptionen på 4. etage vil vise dig vej, når du har meldt din ankomst.

Fakta

Neurologisk Afdeling i Holstebro følger ca. 850 voksne epilepsipatienter.

Revideret 25-08-2020 af B. Thofte