Udredningsforløb
Du kan blive henvist til Hukommelsesklinikken af din praktiserende læge eller anden speciallæge, såfremt du har behov for et udredningsforløb for at få be- eller afkræftet mistanke om demens. Din nærmeste pårørende er meget velkommen til at deltage.


Behandlingsforløb
Hvis du får konstateret demens eller hukommelsesproblemer med en vis sværhedsgrad vil du ligeledes fortsætte din kontakt i Hukommelsesklinikken ved din kontaktlæge, indtil din praktiserende læge og kommunens demensteam overtager kontakten. Kontaktlægen vil følge op på en evt. udvikling i dine symptomer. Din nærmeste pårørende kan ved disse kontroller være en vigtig samarbejdspart, da han/hun ofte er den der oplever evt. positive eller negative ændringer i forhold til din hukommelse i hverdagen.

Ved behov vil du blive indkaldt til ambulante kontroller hos din kontaktlæge. 

Du vil altid kunne kontakte os såfremt der en udvikling i din sygdom eller hvis du har spørgsmål.