Det er vigtigt for dig og din familie at din sygdom fylder mindst muligt i din hverdag.
Udover de aftalte kontroller, har du mulighed for at få tid til en samtale hos din kontaktlæge omkring sygdommens indvirkning på din krop, hverdag eller relation til din familie, hvis der er behov for det. Dine pårørende er velkommen til at deltage.

Teamet arbejder tværfagligt og alt efter dit behov, kan vi henvise til neuropsykolog og efter aftale med dig, kan vi henvise dig til en demenskoordinator i din kommune ligesom vi samarbejder med din praktiserende læge, som er en naturlig tovholder i dit forløb.