Hukommelsesklinikken i Neurologisk Afdeling udreder patienter på mistanke om demens og starter behandling hos patienter, hvor diagnosen er stillet.

Såfremt du skal ses i hukommelsesklinikken flere gange i forbindelse med udredningen og/eller den medicinske behandling, vil du som patient få tilknyttet en fast læge, som også er din kontaktlæge.

Vi følger Sundhedsstyrelsens ”National demens handlingsplan 2025

Sygdom og muligheder for behandling

Du kan få generel information om demens på ”sundhed.dk” og ”videncenter for demens” 

Der findes i dag ingen helbredende behandling af demenssygdomme. Men der findes medicinsk behandling som midlertidig kan stoppe eller forsinke sygdommens udvikling.

Virkningen af medicinen og eventuel justering af den medicinske behandling vil da være en del af opfølgningen i Hukommelsesklinikken via de planlagte kontroller.

Det er også klinikkens opgave at rådgive dig og dine pårørende så sygdommen har mindst mulig negativ indflydelse på dit/jeres dagligliv.


Yderligere information om demens

Du kan få yderligere information og pjecer via Alzheimerforeningens hjemmeside. Du kan også ringe til Demenslinjen tlf: 5850 5850

Med sygdommen kan du få behov for at udstede en fremtidsfuldmagt til en person du har tillid til. Læs mere om dette på borger.dk 


Hvor bor vi?

Matrikelkort over Regionshospitalet Holstebro 

Du kan finde Hukommelsesklinikken på 4. etage i Neurologisk Afdeling (Anvend indgang A).

Der er et gangareal med ventepladser i området, hvor læge- og sygeplejerskekontorerne er placeret.

Du skal melde din ankomst hos sekretæren i receptionen på 4. etage, som kan vise dig vej.

 

Kontakt personalet

Personale

I Hukommelsesklinikken er flere faggrupper med specialviden indenfor demens. 

Det er faggrupper fra tre specialer: Neurologi, Geriatri og gerontopsykiatri. Du vil typisk kun møde personale fra ét speciale.

 


Kontakt Hukommelsesklinikken

Mandag-fredag kl. 12.30-13.30

Tlf. +45 7843 7043

Kontakt til sygeplejerske

Onsdag kl 8-10

tlf. +45 7843 7062


Din kommunes demenstilbud