Neurologisk Ambulatorium modtager patienter fra den vestlige del af Region Midtjylland til udredning for og kontrol af alle neurologiske sygdomme. Læs mere om Neurologisk Ambulatorium her. 

Ambulante klinikker

Se en neurologisk undersøgelse

For at give dig et indtryk af, hvad en neurologisk undersøgelse kan indeholde, har du mulighed for at forberede dig via denne film:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Sexologisk rådgivning

Mange sygdomme i hjernen og nervesystemet, og behandlingsformer i forbindelse med disse, kan påvirke den enkeltes seksualitet negativt. Der kan blandt andet være tale om fysiske-, mentale- eller kommunikationsproblemer. Dette kan resultere i en ændret seksualitet, lystfølelse eller ændret mulighed for kropsudfoldelse.

Sexologisk rådgivning er et tilbud til patienter, der er i behandling på Neurologisk afdeling.  Rådgivningen varetages af en erfaren neurologisk sygeplejerske, der er specialist i sexologisk rådgivning.

Rådgivningen foregår ved individuelle samtaler af ca. en times varighed. Der er mulighed for, at ægtefælle eller partner kan deltage.

Aftale om konsultation: Kontakt rådgiver, sygeplejerske og Master i sexologi Hanne Baadsgaard Breinholt, e-mail: holstebro.neurologisk@rm.dk eller lægesekretær på telefon +45 7843 7000.

Der er mulighed for at aftale tid i forbindelse med dit ambulante besøg eller via din kontaktperson (se kontaktkort).

På hjemmesiden www.klinisksexologi.dk kan du blandt andet søge efter en sexologisk behandler nær dig.