Der er 2 logopæder tilknyttet Neurologi.

Logopæderne deltager i de daglige opgaver på N1 og N2 som en del af det tværfaglige team.

Den logopædiske funktion består i udredning og genoptræning efter apopleksi og andre akut opståede skader i hjernen, hvor der er opstået afasi eller dysartri.

Logopæderne deltager også ved andre neurologiske lidelser der kan påvirke talefunktionen så som Parkinson, dissemineret sclerose, ALS mm.

Logopæderne er ansat og faglig forankret ved Institut for Kommunikation og Handicap, Århus, som er en kompetenceinstitution under Region Midtjylland. Logopædernes daglige arbejde udføres ved Regionshospitalerne Holstebro.

Klik her for information omkring arbejdsområder, der er omfattet af den logopædiske funktion


Pjecer til download