Neurologisk Afdeling består af Neurologisk Klinik, Neurologisk Sengeafsnit, neurofysiologisk afsnit, neuropsykologisk funktion og sekretariat.

OBS: Sengeafsnit flytter sammen

Onsdag den 1. april 2020 er neurologisk afdelings to sengeafsnit i Holstebro samlet til ét på 8. etage. Afdelingens klinkker er samlet på 4. etage. Alle telefonnumre og mailadresser er uforandrede.

Information om Corona

Vi henviser til hospitalets generelle information om, hvordan du skal forholde dig under Corona-pandemien. Få mere information om f.eks. hvis du har en aftale på afdelingen på www.vest.rm.dk/corona


    Sengeafsnit N1 er 
    akut apopleksiafsnit for 
    Hospitalsenheden Vest.     
    Her modtages patienter med 
    blodprop eller blødning i 
    hjernen. 

    Læs mere om
    Sengeafsnit N1.

Dagklinik TCI < 48 timer
Apopleksiteam


    Sengeafsnit N2 
    modtager neurologiske 
    patienter 
    med bl.a. sklerose, epilepsi, 
    parkinson eller hjernesvulst. 

    Læs mere om
    Sengeafsnit N2.

Daghospital for almen neurologi
Akut ambulatorium

     

 

 

Se en neurologisk undersøgelse

For at give dig et indtryk af, hvad en neurologisk undersøgelse kan indeholde, har du mulighed for at forberede dig via denne film.