Medarbejderne i Staben er ansat i Medicinsk Afdeling uden tilknytning til et specifikt afsnit. Staben varetager opgaveløsning såvel rettet mod Afdelingsledelsen som mod de enkelte afsnit og medarbejdere i den samlede medicinske afdeling.

Staben lægger i opgaveløsningen stor vægt på, at nuværende og fremtidige arbejdsopgaver skal løses med udgangspunkt i, at Medicinsk Afdeling er én afdeling. Der vil i staben ske en samordning af de specifikke opgaver for at opnå en vis ensartethed, der hvor det findes hensigtsmæssigt.

Under menupunktet "Sammensætning og arbejdsområder" kan du læse mere om den enkelte stabsmedarbejders primære arbejdsområder samt kontaktoplysninger.