Der realiseres videnskabelige projekter sammen med medarbejdere på følgende afdelinger/institutter/virksomheder:

  • Hospitalsenheden Vest: Klinisk Biokemisk Afdeling, Nuklearmedicinsk Afdeling, Anæstesiologisk Afdeling, Urinvejskirurgisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling.
  • Praktiserende læger i den nordlige del af det tidligere Ringkøbing Amt.
  • Aarhus Universitetshospital, Skejby: Thoraxkirurgisk Afdeling T, Kardiologisk Afdeling og Nyremedicinsk Afdeling.
  • Aarhus Universitetshospital,Nørrebrogade: Levermedicinsk Afdeling V og Rheumatologisk Afdeling U.
  • Aarhus Universitetshospital ,Tage Hansens Gade: Endokrinologisk Afdeling C.
  • Aarhus Universitet: Anatomisk Institut, Vand- og saltcentret
  • Humbolt Universitetet, Berlin. 
  • Hvidovre Hospital: Gastroenheden.
  • Esbjerg Sygehus: Medicinsk Afdeling.
  • Steno Diabetes Center, Gentofte.