Publikationslisten omfatter videnskabelige meddelser udarbejdet af medarbejdere ved Medicinsk Forskning og Medicinsk Afdeling siden 1997. Det tilgrundliggende videnskabelige arbejde er udført helt eller delvist i Medicinsk Forskning, Regionshospitalet Holstebro.