Følgende medarbejdere deltager i forskningsprojekter ved Medicinsk Forskning, Regionshospitalet Holstebro:

Læger


Jesper N. Bech, lektor, overlæge, ph.d.
Pia Holland Gjørup, afdelingslæge, ph.d.
Bodil Gade Hornstrup, reservelæge, ph.d.-studerende.
Janni Majgaard Jensen, reservelæge, ph.d.studerende.
Anne Sophie Kancir, reservelæge, ph.d.-studerende.
Thomas Guldager Lauridsen, reservelæge, ph.d.
My Emme Sofie Malmberg, reservelæge, ph.d.-studerende.
Frank Holden Mose, reservelæge, ph.d.
Anna Ewa Oczachowska-Kulik, overlæge.
Nikolai Hoffmann-Petersen, reservelæge, ph.d.-studerende.
Jeppe Bakkestrøm Rosenbæk, reservelæge, ph.d.-studerende.
Safa Therwani, stud. med., ph.d.-studerende.
Ingrid Møller Thomsen, overlæge.
Henrik Vase, reservelæge, ph.d.
Jost Wessels, lektor, overlæge, dr.med.
Erling Bjerregaard Pedersen, professor emeritus, overlæge, dr. med.

Bioanalytikere


Kirsten Nygaard, bioanalytiker
Anne Mette Ravn, ledende bioanalytiker
Henriette Vorup Simonsen, bioanalytiker

Sekretær


Sarah Larsen, lægesekretær