1. Nikolai Hoffmann-Pedersen. Telemedicinsk hjemme BT måling. Undersøgelse af validiteten af telemedicinsk hjemme BT målinger. Undersøgelse af forekomsten af hypertensio arterialis i aldersgruppen 55-64 år i Holstebro Kommune med brug af telemedicinsk hjemmeblodtryksudstyr. Et sammenlignende studie af antihypertensiv behandling i almen praksis baseret på enten telemedicinsk blodtryksmåling eller konventionel blodtryksmåling. En vurdering af behandlingseffektivitet, livskvalitet hos patienterne, brugertilfredshed hos de praktiserende læger og cost-effectiveness.

 

2. Anne Sophie Kancir. Effekten af hydroxyetylstivelse på nyrernes behandling af natrium og vand, vasoaktive hormoner og kredsløbet hos patienter i forskellige former for anæstesi og med forskellige former for kirurgiske indgreb.

 

3. Jeppe Bakkestrøm Rosenbæk. Relationen mellem centralt og perifert blodtryk hos raske og patienter med kredsløbsforstyrrelser før og efter behandling. Betydningen af nitrit for regulering af det centrale og perifere blodtryk, nyrefunktionen og natriumudskillelsen samt niveauet af vasoaktive hormoner. Start aftalt til 01. 05. 2013.

 

4. Bodil Hornstrup. Central døgnblodtryksmåling og søvnapnø hos patienter medvarierende grad af nyreinsufficiens før dialysestadiet, hos dialysepatienter, hos patienter med essentiel hypertension og raske kontrolpersoner. Efterundersøgelse med fornyet central blodtryksmåling efter behandling af OSAS hos patienter med nyreinsufficiens og essentiel hypertension, dels efter en måned, dels efter seks måneder. Start aftalt til 01. 08. 2013.

 

5. Safa Al Therwani. Effekten af vasopressinantagonisme på nyrernes behandling af vand og natrium, samt på kredsløbet under hæmning af nitrogenoxid-systemet hos raske og patienter med polycystisk nyresygdom.

 

6. My Sofie Malmberg . Effekten af acyl-ghrelin på nyrernes funktion og kredsløbet.
Et dosis-respons studium samt to placebo-kontrollerede, overkrydsede studier af henholdsvis amilorids og natriums effekt på de acyl-ghrelin inducerede ændringer i nyrefunktionen og kredsløbet hos raske forsøgspersoner.

 

7. Andreas Nygaard Jørgensen. Klorid og nefrotiksicitet. Effekten af isoton natriumklorid versus plasmolyte på urinudskillelsen af biomarkører for nyreskader hos opåerationspatienter samt effekten af hyperteon natriumklorid og furosemid på biomarkører go GFR hos raske forsøgspersoner.

 

8. Marie Houmaa Vrist. Effekten af V2-receptor blokade med tolvaptan på renal hæmodynamik, blodtryk og vasoaktive hormoner hos patienter med adult polycystisk nyresygdom, kronisk nyreinsufficiens og raske forsøgspersoner.

 

9. Rikke Lund Sønderbæk . Glykokalyxlagets ved kronisk nyreinsufficiens, hypertension, forskellig saltindhold i kosten og behandling med isoton natriumklorid.