Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Medicinsk Forskning, Aarhus Universitet og Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest:

1. Jeppe Bakkestrøm Rosenbæk og medarbejdere: Natriumnitrits effekt på nyrefysiologiske variable, perifert og centralt blodtryk hos raske forsøgspersoner i et randomiseret, overkrydset, placebokontrolleret dosis-respons-studium.

 

2. Jeppe Bakkestrøm Rosenbæk og medarbejdere: Effekten af natriumnitrit infusion på nyrefysiologiske variable, perifert og centralt blodtryk ved enzymhæmning med allopurinol, enalapril eller acetazolamid hos raske forsøgspersoner i et randomiseret, dobbeltblindet, Placebokontrolleret overkrydsningsstudium.

 

3. Jeppe Bakkestrøm Rosenbæk og medarbejdere: Effekten af natriumnitrit infusion på nyrefysiologiske variable, perifert og centralt blodtryk hos hypertensive kontra normotensive forsøgspersoner i et randomiseret, overkrydset, placebokontrolleret case-kontrolstudium.

 

4. Jeppe Bakkestrøm Rosenbæk og medarbejdere: Validering af applanationstonometrisk døgnblodtryksmåling i relation til konventionel døgnblodtryksmåling.

 

5. Anne Sophie Kancir og medarbejdere: Hydroxyetylstivelse og nyrehistopatologi efter laparoskopisk nefrektomi/laparoskopisk glandel staging.

 

6. Safa Therwani og medarbejdere: Effekten af vasopressin antagonisme på nyrernes behandling af vand og natrium samt kredsløbet under hæmning af nitrogenoxid-systemet hos raske forsøgspersoner.

 

7. Safa Therwani og medarbejdere: Effekten af tolvaptan på nyrernes behandling af vand og natrium, vasoaktive hormoner samt kredsløbet, basalt og efter hæmning af nitrogenoxid-systemet hos raske forsøgspersoner. Et dosis-respons studie.

 

8. Safa Therwani og medarbejdere Nyrernes behandling af vand og natrium ved cystenyresygdom. Effekten af tolvaptan på nyrernes behandling af vand og natrium, vasoaktive hormoner og central hæmodynamik under basale omstændigheder og efter hæmning af nitrogenoxid- systemet hos patienter med autosomal dominant arvelig cystenyresygdom.

 

9. Nikolai Hoffmann-Petersen og medarbejdere: Telemedicinsk hjemme BT måling. Undersøgelse af validiteten af telemedicinske hjemme BT målinger.

 

10. Nikolai Hoffmann-Petersen og medarbejdere: Telemedicinsk hjemme BT måling. Undersøgelse af forekomsten af hypertensio arterialis i aldersgruppen 55-64 år i Holstebro kommune.

 

11. Nikolai Hoffmann-Petersen og medarbejdere: Telemedicinsk hjemme BT måling. Et sammenlignende studium af antihypertensiv behandling i almen praksis baseret på enten telemedicinsk blodtryksmåling eller konventionel blodtryksmåling.

 

12. Nikolai Hoffmann-Petersen og medarbejdere: Telemedicinsk hjemme BT måling. En vurdering af behandlingseffektivitet, livskvalitet og cost-effectiveness.

 

13. Nikolai Hoffmann-Petersen og medarbejdere: Telemedicinsk hjemme BT måling. Brugertilfredshed hos praktiserende læger.

 

14. Bodil Hornstrup og medarbejdere: Central og perifert døgnblodtryk ved kronisk nyreinsufficiens svarende til CKD stadium III-V og raske forsøgspersoner.

 

15. Bodil Hornstrup og medarbejdere: Central og perifert døgnblodtryk ved hypertension med nyreinsufficiens svarende til CKD stadium I-II og raske forsøgspersoner.

 

16. Bodil Hornstrup og medarbejdere: Central og perifert døgnblodtryk ved kronisk nyreinsufficiens svarende til CKD stadium III-V med OSAS og apnoe- hypnoe index (AHI) > 15 før og efter behandling.

 

17. Bodil Hornstrup og medarbejdere: Central og perifert døgnblodtryk ved hypertension med nyreinsufficiens svarende til CKD stadium I-II med OSAS og apnoe- hypnoe index (AHI) > 15 før og efter behandling.

 

18. My Sofie Malmberg og medarbejdere. Effekten af acyl-ghrelin på nyrernes funktion og kredsløbet hos raske forsøgspersoner. Et randomiseret, overkrydset, enkelt-blindet, placebokontrolleret dosis-respons-studium med måling af GFR, tubulær transport af natrium og vand i forskellige nefronsegmenter samt central og perifer blodtryk.

 

19. My Sofie Malmberg og medarbejdere. Effekten af amilorid på nyrefysiologiske og kardiovaskulære variable ved acyl-ghrelin-infusion hos raske forsøgspersoner i et randomiseret,placebokontrolleret, dobbeltblindet overkryset studium.

 

20. My Sofie Malmberg og medarbejdere. Effekten af natriumklorid på acyl-ghrelin inducerede ændringer af nyrernes behandling af vand og natrium, vasoaktive hormoner samt kredsløbet hos raske forsøgspersoner.Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret overkrydsningsstudium.

 

21. Andreas Nygaard Jørgensen og medarbejdere. Effekten af iv natriumklorid versus plasmolyt med henblik på nefrotoksicitet hos patienter behandlet med hoftealloplastik.

 

22. Andreas Nygaard Jørgensen og medarbejdere. Effekten af hyperton natriumklorid versus isoton glukose på nefrotoxicitet hos raske forsøgspersoner.

 

23. Andreas Nygaard Jørgensen og medarbejdere. Effekten af furosemid på nefrotoxiciteten efter hyperton natriumklorid infusion hos raske forsøgspersoner.

 

24. Frank Holden Mose. Effekten af tolvaptan på renal hæmodynamik ved cystenyresygdommen.

 

25. Thomas G Lauridsen og medarbejdere: Effekten af kulhydrat beriget kost på nyrernes tubulære behandling af vand og natrium.

 

26. Anna Ewa Oczachowska-Kulik og medarbejdere: Effekten af furosemid på væskevolumina målt med bioimpedans og biomarkører i urin til måling af natrium og vandkanal aktiviteten hos raske forsøgspersoner.

 

27. Anna Ewa Oczachowska-Kulik og medarbejdere: Effekten af tolvaptan på nyregennemblødningen hos cystenyrepatienter.

 

28. Ole Norling Mathiassen og medarbejdere: Kateterbaseret renal denervering hos patienter med behandlingsresistent essentiel hypertension. En sham kontrolleret dobbeltblindet randomiseret undersøgelse (ReSET 1).

 

29. Jesper Nørgaard Bech og medarbejdere: Effekten af renal denervering på nitrogenoxids regulering vand og saltudskillelsen, vasoaktive hormoner og tubulære transportproteiner hos patienter med resistent hypertension.

 

30. Henrik Vase og medarbejdere: ReSET 2. Kateterbaseret renal denervering hos patienter med behandlingsresistent hypertension. En randomiseret dobbeltblindet undersøgelse (ReSET 2).

 

31. Ole Nyvad og medarbejder: Vand- og saltregulationen hos raske forsøgspersoner, og hos patienter med hjerte- eller lungesygdomme, belyst ved måling af Aquaporin-2 og Epitelielle Natriumkanaler i urinen.

 

32. Jørgen Bjerggaard Jensen og medarbejdere: Randomiseret studie til undersøgelse af effekten af lungeprotektiv ventilation (PEEP) sammenlignet med normal ventilation (ZEEP) på lungefunktionen, nyrernes behandling af natrium og vand, vasoaktive hormoner, biomarkører for nefrotoksicitet og kredsløbet hos patienter der undergår robot-assisteret radikal prostatektomi.

 

33. Erling Bjerregaard Pedersen og medarbejdere: Novel markers of renal function in cirrhosis.

 

34. Erling Bjerregaard Pedersen og medarbejdere: Effekten af dapagliflozin på urinudskillelsen af markører for den tubulære natrium og vandtransport.