Forskningsaktiviteten beskrives fra 1997 og fremefter. Den første del af den videnskabelige aktivitet er udført på Forskningslaboratoriet for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Århus Amtssygehus. Medicinsk Forskning, Regionshospitalet Holstebro, blev taget i brug 1. september 1998. Samtidig blev Forskningslaboratoriet i Århus nedlagt, og aktiviteten blev flyttet til Medicinsk Forskning, Regionshospitalet Holstebro. 


Fra 1. januar 2004 er Medicinsk Forskning, Regionshospitalet Holstebro, udskilt fra Medicinsk Afdeling. Medicinsk Forskning er en selvstændig enhed med egen ledelse, personale og budget.

Forskningsaktiviteten er registreret ved Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, under Medicinsk Forskning, Regionshospitalet Holstebro.

I 2013 fik den nefrologiske funktion status som Universitetsklinik i Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse. Universitetsklinikken omfatter Medicinsk Forskning, Nyremedicinsk Dagafsnit, Dialysen og Nyremedicinsk Sengeafsnit.