Hæmatologisk Klinisk Forskningsenhed (KFE) har til formål at fremme og gennemføre hæmatologisk klinisk forskning ved Hospitalsenheden Vest med hovedvægt på kliniske protokoller.

KFE er en del af Hæmatologisk Afsnit i Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og er fysisk placeret i Hæmatologisk Dagafsnit, Regionshospitalet Holstebro.

Historisk kan KFE føres tilbage til 2003, hvor den første kliniske protokol blev tiltrådt.


Formål

  • At fremme hæmatologisk klinisk forskning af høj kvalitet.
  • At opbygge et tværfagligt forskningsmiljø og udvikle personalets forskningsrelaterede kompetencer.
  • At sikre opfyldelse af kvalitetskrav samt patientsikkerhed, patientrettigheder og patientinformation i overensstemmelse med Good Clinical Practice (GCP).
  • At bidrage til optimering af afdelingens ikke-protokollerede behandlingstilbud.
  • At samarbejde med andre hæmatologiske forskningsenheder på landsplan samt relevante forskningsenheder lokalt.


Organisering
Overordnet styres KFE af en styregruppe bestående af overlæger, ledende afdelingssygeplejerske samt projektsygeplejersker i Hæmatologisk Afsnit.

Den daglige ledelse varetages af:

  • specialeansvarlig overlæge Stanislaw Pulczynski
  • afdelingssygeplejerske Judith Knudsen
  Overlæge Stanislaw Pulczynski        Afdelingssygeplejerske Judith Knudsen
Stanislaw Pulczynski           Judith Knudsen


Medarbejdere

Projektsygeplejerske Karen Marie Nielsen          Projektsygeplejerske Mette Kynde Jakobsen
Karen Marie Nielsen           Mette Kynde Jakobsen
projektsygeplejerske         projektsygeplejerske

Sygeplejerske med specialfunktion Merete Haubjerg Sørensen
Merete Haubjerg Sørensen
sygeplejerske med specialfunktion


Overlæge Jørn Starklint          Overlæge Robert Schou Pedersen              
Jørn Starklint                     Robert Schou Pedersen   
overlæge                          overlæge

Overlæge Niels Anker Peterslund

Niels Anker Peterslund
overlæge

 

Ud over ovennævnte medarbejdere er også læger under specialuddannelse i hæmatologi (HU) beskæftiget med hæmatologisk klinisk forskning.