I Medicinsk Afdeling er vores mål at skabe gode patientforløb, og en af betingelserne herfor er, at afdelingens læger uddannes på et højt niveau til at blive selvstændigt arbejdende og dygtige læger. Vi prioriterer højt, at uddannelsen sker i en tryg atmosfære, hvor du aldrig står uden opbakning uanset uddannelsestrin.

Herudover ønsker vi at sikre den enkelte læges trivsel i afdelingen, og vi bestræber os på at være fleksible og vise hensyn til individuelle behov både faglige og private i videst muligt omfang.

Vi sætter en ære i at tage os bredt af vores patienter. Holdningen i afdelingen er, at når læger ansat i Medicinsk Afdeling bringes i kontakt med en patientproblemstilling, påtager man sig ansvaret for hurtigst muligt at etablere en diagnose mhp. at tilrettelægge det mest hensigtsmæssige videre forløb. Dette ansvar indebærer, at vi som et udgangspunkt ikke viderevisiterer patienter uden en diagnose; dette for at undgå mange sektorskift hos en uafklaret patient.

Vi forsøger bestandigt at forbedre vores uddannelse for at sikre, at man som læge i Medicinsk Afdeling bliver ansvarsfuldt medicinsk lægeuddannet bredt og nuanceret og dermed forberedes bedst muligt til den videre uddannelse uanset speciale.

Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant for YL i Medicinsk Afdeling Holstebro
Tillidsrepræsentant (TR): Nina Schram Gregersen.
Arbejdsmiljørepræsentant (AMIR): Katrine Kristensen.

Organisationsplan

Afdelingsledelsen