Uddannelsessøgende læge og hovedvejleder er ansvarlige for at gennemføre introduktionssamtale (første 14 dage), en eller flere justeringssamtaler samt en afsluttende samtale.

Der er afsat tid til vejledersamtaler som regel den 3. onsdag i hver måned kl. 08.15 - 09.00. (Fremgår af undervisningsplan).

Planlægning og dokumentation af afholdte samtaler sker i RMUK (Region Midtjyllands Uddannelses- og kursusadministration) eller i papirversion med kopi til uddannelsesansvarlig overlæge. Via RMUK foregår godkendelsesproceduren for de individuelle uddannelsesplaner elektronisk.

Mere information