ID-foto og adgangskort

  • Sekretær opretter rekvisition til ID-foto og adgangskort. Kopi af rekvisitionen og en informationsfolder om ID-foto/adgangskort findes i din brevbakke på Medicinsk Lægegang.

  • Tidspunkt for foto til ID fremgår af introprogram. Fotoautomaten finder du i Vestibulen (over for kiosken). Vejledning til ID-foto findes ved automaten.

  • ID-/adgangskortet udleveres i tidsrummet kl. 09.30-10.00 i Tømrerværkstedet to hverdage efter fotografering.

  • Ved stillingsophør skal ID-/adgangskortet afleveres i Tømrerværkstedet eller ved fotoautomaten.

Vejledning i diagnosekodning

Billeddiagnostik

I vagten/weekenden skal du selv skrive en henvisning til røntgenundersøgelser samt huske at ringe til vagthavende røntgenlæge (lokaltlf. 38259). Henvisningen skriver du direkte i EPJ.

I dagtiden skal du kun ringe om akutte undersøgelser. Du får en sekretær i Røntgenafdelingen; kun ved behov for læge/lægesamtale stilles du videre til en radiolog.

Vejledning til Max Manus SpeechMax

 

Digital signatur

Dødsattester

Andre vejledninger

Andre vejledninger vedr. indberetning via SEI findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

På hjemmesiden findes også kort generel videovejledning om, hvordan man tilgår SEI2 samt hvordan SEI2 er opbygget.

Mailsignatur i Outlook

Hjælp til at oprette en mailsignatur i Outlook på www.vest.intra.rm.dk

e-Dok

LinkFind vores e-Dok samling på www.e-dok.rm.dk.