Arbejdstid og sted

For læger, som ikke har vagt, er arbejdstiden på alle hverdage kl. 08.00 - 15.24.

Alle yngre læger deltager i morgenkonferencen, som finder sted på alle hverdage kl. 08.00 i konferencerummet på Medicinsk Lægegang.

Arbejdstider for forvagten:

  • Stuegang/ambulatorium: kl. 08.00 - 15.00.
  • Forvagt i dagtid: kl. 08.00 - 17.00.
  • Forvagt aften: kl. 13.00 - 23.00.

Arbejdstider for mellemvagten og bagvagten:

  • Stuegang/ambulatorium: kl. 08.00 -15.00.
  • Vagt i dagtid: kl. 08.00 - 17.00.
  • Vagten aften/nat: kl. 16.30 - 09.00.

Vagtfunktion, rul og normperiode

Vi arbejder i tre vagtlag - forvagtslag, mellemvagtslag og bagvagtslag. For forvagterne er normperioden på 8 uger, for mellemvagterne 9 uger og for bagvagterne 10 uger.

Se vagtinstrukserne for de enkelte vagtlag her:

Om vagterne:

  • Forvagt: udgøres af KBU-læger og stud.med. vikarer.
  • Mellemvagten: udgøres af læger med B-autorisation eller basislæger med min. tre måneders erfaring i forvagtfunktion.
  • Bagvagt: udgøres af HU-læger og speciallæger, undtagelsesvist introlæger.

Herudover er der beredskabsvagt af overlæger i nefrologi og hæmatologi (fremgår af afdelingens arbejdsplan).

Beredskabsvagten for kardiologi er forankret i Hjertesygdomme i Herning.

Arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Planlægningen af de daglige arbejdsfunktioner fremgår af arbejdsplanen.

KBU:

Under hele KBU-forløbet er basislægen tilknyttet et af de fire sengeafsnit (M1-hæmatologi, M2-lungemedicin, M3-nefrologi og MM-medicinsk modtageafsnit/geriatri) og har klinisk arbejde med stuegang og evt. ambulatorium (M1 og M3).

KBU-lægen deltager i vagtarbejde som medicinsk forvagt de første tre måneder og efterfølgende også som medicinsk mellemvagt. Planlægningen af de daglige arbejdsfunktioner fremgår af arbejdsplanen.

KBU-lægen kan før ansættelsens start sende et ønske om tilknytning til et bestemt afsnit. Afdelingen søger i videst muligt omfang at imødekomme specifikke ønsker; dog i de tilfælde, hvor der er ulige fordeling, trækkes der lod.

Introlæger:

Under hele forløbet er introlægen tilknyttet et (ved seks måneders forløb i Medicinsk Afdeling) eller to (ved 12 måneders forløb) af de fem afsnit (hæmatologi, lungemedicin, nefrologi, geriatri og reumatologi).

Tilknytning er aftalt efter lægens ønsker ved ansættelsen. Introlægen deltager i vagtfunktion som mellemvagt under hele forløbet.

HU-læger:

HU-læger er tilknyttet afsnit ifølge medicinsk uddannelsesprogram samt deltager i vagt - oftest først som mellemvagt og senere som bagvagt.

AP-læger:

Alle læger i almen medicin uddannelsesforløb er i de første fem måneder tilknyttet Lungemedicinsk Afsnit.

De sidste fire måneder kan AP-lægen fortsætte tilknytning i lungemedicinsk regi eller skifte til et af de øvrige tre afsnit, dvs. hæmatologi, geriatri eller nefrologi. Dette aftales ved forløbets start.

Herudover har AP-lægen en fast funktion i Diabetes- og Stofskifte Dagafsnittet og Reumatologisk Ambulatorium.

Der tilstræbes i alt 8-10 ambulatoriedage, min. to dage, om måneden i løbet af fire-fem måneder.

Alle læger deltager i vagt - oftest som mellemvagt - under hele forløbet.

Introduktion

Der er udarbejdet særskilt introduktionsprogram, som du følger de første fem dage. Introduktionsprogrammet fremsendes til den uddannelsessøgende læge 2-4 uger inden ansættelsens start.

Vejledning til diktering og afvikling af stuegang (pdf)

Sygdom

Sygemelding skal ske til mellemvagten på tlf. 7843 6832 hurtigst muligt og senest kl. 07.30.

Du skal ved sygemelding oplyse, om der er mulighed for at møde ind senere på dagen i den planlagte arbejdstid.

Ved længere tids fravær aftales det videre forløb mellem den sygemeldte og ledende overlæge.

Raskmelding sker til mellemvagten så tidligt som muligt før forventet raskmelding. Ved flere dages sygdom ringer sygemeldte til mellemvagten senest kl. 12 dagen før forventet raskmelding.

Retningslinjer i relation til udarbejdelse af tjenestetidsplanen

Her kan du finde information om tidsfrister for ønsker til ferie, fridage og kursusdeltagelse.

Link til retningslinje (pdf)

Afdelingens konferencer/undervisning

Her finder du en oversigt over afdelingens konferencer/undervisning (pdf)

Deltagelse i kurser

Procedure for ansøgning om deltagelse i kursus (pdf)

Elektronisk kursusansøgningsskema (pdf)

Medicinstuderende

Medicinsk Afdeling varetager kliniske ophold for medicinstuderende på 2. og 8. semester.

Der vil derfor ofte være en medicinstuderende med i de funktioner, man varetager.