Lungemedicinsk Dagafsnit er en del af Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest. Vi varetager ambulant diagnostik, behandling og sygepleje af lungemedicinske sygdomme.

Vi er opdelt i Lungemedicinsk Dagafsnit 1 og 2. Herudover varetager vi kontrol og behandling af patienter med behov for ilt. 

Lungemedicinsk Dagafsnit 1

Her varetages udredning og behandling af:

 

 • allergi
 • vaccinationsbehandling af allergi (bi og hveps)
 • astma
 • KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
 • sarkoidose
 • iltbehandling/kontrol.

Lungemedicinsk Dagafsnit 2

Her varetages udredning af:

 • lungecancer
 • sarkoidose
 • andre lungesygdomme.

Her varetages behandling af:

 • sarkoidose
 • andre lungesygdomme.