Når du bliver indkaldt første gang, vil der i indkaldelsesbrevet stå:

  • hvordan foregår selve undersøgelsen
  • hvordan forbereder du dig - hvad skal du tage med
  • hvordan finder du ambulatoriet
  • generel information om kørsel, frit sygehusvalg m.m.

Det vil være en god ide, at du forbereder dig godt inden besøget. Tænk over, hvilke spørgsmål du eventuelt vil stille.

Medbring medicinliste (navn, dosis, varighed) og oplysninger om tidligere indlæggelser.

Transport

Som patient skal man i langt de fleste tilfælde selv sørge for at komme til og fra hospitalet.

Men i særlige tilfælde kan du blive kørt med fri taxa eller få dækket en del af dine udgifter, hvis du kører i bil, tog eller med bus. Det kan du læse om på Region Midtjyllands side vedr. befordring.

Specielt vedrørende transport i forhold til behandling under frit valg eller udvidet frit valg

Du skal være opmærksom på, at du selv skal sørge for kørslen og en eventuel ledsager.

Du kan få tilskud til den del af kørslen, som svarer til de udgifter, som Region Midtjylland skulle betale, hvis du blev behandlet på det hospital, Region Midtjylland ville have henvist dig til.

Parkering

Vi anbefaler, at du kommer i god tid, da det kan være vanskeligt at finde en P-plads. Det er gratis at parkere. 

Kort over Regionshospitalet Herning med angivelse af P-pladser.