Klinisk Biokemisk Afdeling har udgivet flere pjecer med patientinformation:

Klik på dette link.