Vi modtager relevante oplysninger om dig i forbindelse med

  • blodprøvetagning
  • analysering af dine prøver
  • blodtransfusion
  • behandling med vævsprodukter
  • fertilitetsbehandling

De relevante oplysninger er normalt navn og CPR-nummer.

Du kan læse, hvordan vi sikrer, at dine oplysninger bevares sikkert og i overensstemmelse med databeskyttelses-forordningen på www.data.rm.dk og om dine rettigheder i Oplysningspligt - patientbehandling.