På Klinisk Biokemisk Afdeling deltager vi i uddannelsen af følgende:

Bioanalytikere

Uddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på 3½ år fordelt på 14 moduler vekslende mellem skoleperioder og praktikophold.

Bioanalytikeruddannelsen foregår på VIA University College Bioanalytiker uddannelsen, Aarhus.

Læs mere om uddannelsen på www.via.dk.

Klinisk Biokemisk afdeling tilbyder kliniske praktikophold i alle moduler på Regionshospital Herning og Regionshospital Holstebro.

Lægesekretærer

Uddannelsen er 2-årig og foregår dels på Handelsskolen i Odder, og dels på hospitalerne.

Læger

Medicinstuderende har et ugeophold på Klinisk Biokemisk Afdeling i 1. semester.