Danmark har det højeste blodforbrug/1000 indbyggere i Europa, hvorfor der skal gøres en målrettet indsats for at reducere dette.

Blodforbruget skal nedsættes for at

 • Reducere antallet af transfusionskomplikationer
 • Reducere blodets immunmodulerende effekt, der sandsynligvis medfører øget risiko for infektioner
 • Begrænse de sundhedsøkonomiske omkostninger.

Hvordan nedsættes blodforbruget?

Forbedret behandling med blod

Ny National Klinisk Retningslinje fra Sundhedsstyrelsen udarbejdet af en national arbejdsgruppe med deltagelse af DSKI styrker den transfusionsmedicinske behandling på flere fronter i Danmark og kommer med spændende nyheder:

 • Nye grænser for transfusion med erytrocytter:
  • Hb. < 4,3 mmol/l til de fleste patienter (i stedet for < 4,5  - korrigeret pga. omregning)
  • Hb. < 5,0 mmol/l til kronisk hjertesyge patienter i stabil fase (formulering ændret)
  • Hb. < 5,6 mmol/l til patienter med Akut Koronart Syndrom og Livstruende blødning (i stedet for 6,0 mmol/ - korrigeret pga. omregning)
  • Patienter med malign eller hæmatologisk lidelse transfunderes med erytrocytter på individuel vurdering og med dokumentation af anæmisymptomerne da en fast grænse ikke kan anbefales, dog uden at transfusion kan anbefales ved Hb. > 5,6 mmol/l
 • Monitorering af hæmostasen med TEG/ROTEM i blødende patienter når FFP eller trombocytter overvejes transfunderet.

 • Balanceret blodkomponentterapi (ratio 3:3:1 eller 4:4:1) iværksættes tidligst muligt (< 15 min) i forbindelse med livstruende blødning.

Læs mere om forbedret brug af blod på www.sst.dk.

Kontakt Klinisk Immunologisk Afnit

Herning: tlf. 7843 5707

Holstebro: tlf. 7843 5757